Aanvraagprocedure

Als u twijfelt of uw initiatief vanuit uw vereniging of instelling in aanmerking komt voor een subsidie, unhealthy neem dan contact op met de secretaris (zie contact). Hij kan u ook adviseren hoe u uw verzoek kunt opstellen.

Bij de secretaris kunnen de aanvragen worden ingediend. Deze dienen schriftelijk te worden ingediend door de directie of het bestuur van uw vereniging of instelling.

De aanvraagprocedure zelf:
1. Vul het aanvraagformulier in en voeg het volgende toe
2. Uittreksel van de Kamer van Koophandel
3. Kopie van de geldende statuten en
4. Meest recente jaarrekening.

Inzenden, zo mogelijk digitaal, bij de secretaris van de Stichting Steun Welzijnszorg Helmond.