Stichting Steun Welzijnszorg heeft als doelstelling een meer duurzame en betere leefomgeving te realiseren voor de inwoners van de gemeenten Asten, Boekel, Deurne, Gemert Bakel, Helmond, Laarbeek, Someren en voormalige gemeente Mierlo door initiatieven op het gebied van welzijn en (gezondheids)zorg.te steunen met incidentele financiële bijdragen

 De volgende vergadering van het bestuur van de Stichting Steun Welzijnszorg te Helmond is op Maandag 6 mei 2019.
Verzoeken om financiële ondersteuning, beoogd ter behandeling in de volgende bijeenkomst, kunnen tot 27 april 2019 worden ingediend.

Zie verder Contact en Aanvraagprocedure.

Wij ondersteunen projecten, die gericht zijn op vernieuwing en verbetering van het welzijn en de (gezondheids)zorg en die de eigen kracht van mensen bevorderen in hun maatschappelijk functioneren.

Wij verstrekken incidentele financiële bijdragen aan projecten, die voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals:

– aanvraag is ingebracht door stichtingen,  verenigingen en/of coöperaties in de gemeenten Asten, Boekel, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Someren en de voormalige gemeente Mierlo;
– de activiteiten zijn gericht op verbetering van welzijn en/of (gezondheids)zorg;
– voor de realisatie van de aanvraag wordt  bij voorkeur financiële ondersteuning gevraagd bij meerdere organisaties;
– de activiteiten hebben een duurzaam karakter.

De Stichting Steun Welzijnszorg zet haar middelen niet in voor exploitatiekosten, dekking van tekorten of particuliere noodhulp.

De steun wordt bij voorkeur gegeven voor eenmalige opstartkosten en vernieuwende projecten. Er wordt geen financiële bijdrage verleend voor exploitatiekosten of voor dekking van een tekort. De Stichting verleent ook geen particuliere noodhulp.

Wanneer u twijfelt of uw initiatief in aanmerking komt voor een subsidie, neem dan contact op met de secretaris. Zij kan u ook adviseren hoe u uw verzoek kunt opstellen.