ONZE DOELSTELLINGEN

Een meer duurzame en betere leefomgeving te realiseren voor de inwoners door initiatieven op het gebied van welzijn en (gezondheids)zorg te steunen met eenmalige financiŽle bijdragen

Stichting Steun Welzijnszorg heeft als doelstelling een meer duurzame en betere leefomgeving te realiseren voor inwoners van de gemeenten Asten, Boekel, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren.

Dit doet zij door initiatieven, op het gebied van welzijn en (gezondheids)zorg, te steunen met eenmalige financiële bijdragen.

Aanvragen voor financiële ondersteuning van projecten, die gericht zijn op vernieuwing en verbetering van het welzijn en gezondheid (in de breedste zin van het woord: ontmoeten, ontwikkelen, ondersteunen en omgeving waardoor verbinden en bewegen worden bevorderd) kunnen worden ingediend via aanvraagprocedure. Voorbeelden van gehonoreerde initiatieven zijn te vinden onder projecten.  Bij vragen kan contact opgenomen worden met onze bestuursleden in de diverse gemeenten.

De volgende vergadering van het bestuur van de Stichting Steun Welzijnszorg is op woensdag 5 april 2023. Tijdens deze vergadering worden de aanvragen, die voor vrijdag 31 maart 2023 zijn ingediend besproken en beoordeeld.