ONZE DOELSTELLINGEN

Een meer duurzame en betere leefomgeving te realiseren voor de inwoners door initiatieven op het gebied van welzijn en (gezondheids)zorg te steunen met eenmalige financi?le bijdragen

Stichting Steun Welzijnszorg heeft als doelstelling een meer duurzame en betere leefomgeving te realiseren voor inwoners van de gemeenten Asten, Boekel, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren.

Dit doet zij door initiatieven op het gebied van welzijn en (gezondheids-)zorg te steunen met eenmalige financiële bijdragen.

Stichting Steun Welzijnszorg richt zich op aanvragen voor projecten die leiden tot ontmoeten, ontwikkelen, ondersteunen en een duurzame leefomgeving waardoor verbinden en bewegen bevorderd worden. Aanvragen voor financiële ondersteuning kunnen worden ingediend via de aanvraagprocedure. Voorbeelden van gehonoreerde initiatieven zijn te vinden onder projecten. Bij vragen kan contact opgenomen worden met onze bestuursleden in de diverse gemeenten.

De volgende vergadering van het bestuur van de Stichting Steun Welzijnszorg is op woensdag 14 augustus 2024. Tijdens deze vergadering worden de aanvragen die uiterlijk zaterdag 10 augustus 2024 zijn ingediend besproken en beoordeeld.