ONZE DOELSTELLINGEN

Een meer duurzame en betere leefomgeving te realiseren voor de inwoners door initiatieven op het gebied van welzijn en (gezondheids)zorg te steunen met incidentele financiŽle bijdragen

Stichting Steun Welzijnszorg heeft als doelstelling een meer duurzame en betere leefomgeving te realiseren voor inwoners van de gemeenten Asten, Boekel, Deurne, Gemert Bakel, Helmond, Laarbeek, Someren en voormalige gemeente Mierlo.

Dit doet zij door initiatieven, op het gebied van welzijn en (gezondheids)zorg, te steunen met incidentele financiële bijdragen.

Aanvragen voor financiële ondersteuning van projecten, die gericht zijn op vernieuwing en verbetering van het welzijn en gezondheid (in de breedste zin van het woord: ontmoeten, ontwikkelen, ondersteunen en omgeving waardoor verbinden en bewegen worden bevorderd) kunnen worden ingediend via aanvraagprocedure. Voorbeelden van gehonoreerde initiatieven zijn te vinden onder projecten.  Bij vragen kan contact opgenomen worden met onze bestuursleden in de diverse gemeenten.

De volgende vergadering van het bestuur van de Stichting Steun Welzijnszorg is op 19 september 2019. Tijdens deze vergadering  worden de aanvragen, die voor 10 september 2019 zijn ingediend besproken en beoordeeld.